NZOZ MEDICA-1 Beata Jurczak - Malinowska zrealizował projekt pn. "Rozszerzenie dotychczasowych usług medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDICA-1 Beata Jurczak-Malinowska szansą na wzrost konkurencyjności w regionie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

 
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)

Program adresowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 35 - 55 lat, którzy nie korzystali z badań objętych programem w ciągu ostatnich 5 lat.
Nie jest wymagane skierowanie.
Miejsce wykonywania: w przychodni.

Zakres programu:

 • przeprowadzenie wywiadu przez pielęgniarkę
 • wykonanie badań biochemicznych krwi
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • określenie BM
 • badanie EKG
 • przeprowadzenie badania przedmiotowe, przez lekarza
 • ocena poszczególnych czynników ryzyka możliwości wystąpienia incydentu sercowo naczyniowego w przyszłości

 
PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEWLEKŁEJ - OBTURACYJNEJ CHOROBY PŁUC

Program adresowany jest do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w tym - w zakresie diagnostyki POChP - w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 3 lat.
Miejsce wykonywania: w przychodni.

POCHP to nazwa łącząca znane schorzenia: przewlekłe zapalenie oskrzeli oraz rozedmę płuc. Badaniem przesiewowym pozwalającym wykryć wczesną lub zaawansowaną postać POCHP jest spirometria.
Badanie to jest niebolesne i nieuciążliwe, polega na oddychaniu do specjalnego aparatu (spirometru).

Zakres programu:

 • wypełnienie przez ubezpieczonego ankiety
 • badanie spirometryczne
 • potwierdzenie lub wykluczenie rozpoznania POCHP
 • zalecenie co do dalszego postępowania