Przychodnia Rodzinna MEDICA-1 zapewnia:
 1. Opiekę nad dziećmi, bezpłatną w ramach umowy z NFZ

  Dla dzieci proponujemy:

  • opiekę lekarza pediatry
  • konsultacje specjalistyczne
  • badania diagnostyczne
  • szczepienia ochronne
  • bilanse
  • bezpłatne inhalacje na zlecenie lekarza pediatry
   
 2. Opiekę nad dorosłymi, bezpłatną w ramach umowy z NFZ

  Dla dorosłych proponujemy:

  • opiekę lekarza rodzinnego (w tym wizyty lekarskie)
  • badania diagnostyczne
  • szczepienia ochronne
  • konsultacje specjalistyczne w poradniach:
   - kardiologicznej
   - neurologicznej
   - leczenia bólu
   - sportowej
   
 3. Rehabilitację ambulatoryjną i domową, bezpłatną w ramach umowy z NFZ
   
 4. Leczenie ogólnostomatologiczne, bezpłatne w ramach umowy z NFZ
   
 5. Bezpłatną opiekę pielęgniarki środowiskowej
  • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta
  • realizacja zleceń lekarskich
  • edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka chorób układu krążenia
   
 6. Opiekę hospicjum domowego, bezpłatną w ramach umowy z NFZ
   
 7. Opiekę pielęgniarską – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w środowisku domowym pacjenta, bezpłatnie w ramach umowy z NFZ